Dernek Organları

YÖNETİM KURULU (asıl)

Habip KOCAMAN (Başkan)
Muaz Ayhan IŞIK (Başkan Yardımcısı)
Burcu CENGİZ (Genel Sekreter)
Mustafa KELEŞ (Sayman)
Bali Emrah BİÇER
İshak BOZKURT
Ziya KUTLUOĞLU
Fikriye YAKIŞTIRAN
Selim YILMAZ

YÖNETİM KURULU (yedek)

Murat EKER
Selay GÖKALP GÜNEŞ
Erhan KARA
Günal SEYİT
Sefer YAZICI

DENETİM KURULU (asıl)

Ahmet YÜKSEL (Başkan)
Adem AYDEMİR
Mustafa BİÇER
Dilek KAHRAMAN
Bilal TUGAN

DENETİM KURULU (yedek)

Hasan Ferhat AYDIN
Rabia BARITCI
Mustafa ERGÜN

DANIŞMA KURULU

Alper Sedat ASLANDAŞ
Doç.Dr. Fahri BAKIRCI
Gündüz DİNÇER
Ercan DURDULAR
Semra GÖKÇİMEN
Ali Osman KOCA
Doç.Dr.İrfan NEZİROĞLU
Ali ÖZER
Av. Hacı Hasan SÖNMEZ
Av. Ahmet TUĞRUL

Comments are closed.