Dernek Organları

YÖNETİM KURULU (asıl)

Habip KOCAMAN (Başkan)
Muaz Ayhan IŞIK (Başkan Yardımcısı)
Burcu CENGİZ (Genel Sekreter)
Mustafa KELEŞ (Sayman)
Bali Emrah BİÇER
İshak BOZKURT
Ziya KUTLUOĞLU
Fikriye YAKIŞTIRAN
Selim YILMAZ

YÖNETİM KURULU (yedek)

Murat EKER
Selay GÖKALP GÜNEŞ
Erhan KARA
Dr.Günal SEYİT
Sefer YAZICI

DENETİM KURULU (asıl)

Ahmet YÜKSEL (Başkan)
Adem AYDEMİR
Hasan Ferhat AYDIN
Dr.Mustafa BİÇER
Bilal TUGAN

DENETİM KURULU (yedek)

Rabia BARITCI
Mustafa ERGÜN

DANIŞMA KURULU

Alper Sedat ASLANDAŞ
Doç.Dr. Fahri BAKIRCI
Gündüz DİNÇER
Ercan DURDULAR
Semra GÖKÇİMEN
Doç.Dr.İrfan NEZİROĞLU
Ali ÖZER

Comments are closed.