Projenin Faaliyetleri

PROJE KAPSAMINDA ÜNİVERSİTELERDE STK’LARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLAR VE PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI

ÜNİVERSİTELERDE STK’LARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMLAR
Proje kapsamında üç büyük ilde üç üniversitede sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin katılımıyla programlar yapılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen programlar şunlardır:
İstanbul- İstanbul Bilgi Üniversitesi,
YASADER’in TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesinin ilk programı 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde gerçekleştirildi.
Programa başta İstanbul’da olmak üzere, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Sakarya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, gazi ve şehitlerin hakları, işçi hakları, tüketici hakları, trafik kuralları, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.
Programın birinci gününde; Proje Koordinatörü ve aynı zamanda TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı olan Semra GÖKÇİMEN Yasama Derneği ve Proje hakkında bilgi verdikten sonra Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanı Habip KOCAMAN parlamenter denetimin önemi ve yolları üzerine bir sunum yaptı. Daha sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK, “Sivil Toplum Kuruluşu Nedir? İşlevleri Nelerdir?” başlıklı sunumu ile sivil toplum kuruluşunun tanımını yaparak bu kuruluşların hangi alanlarda faaliyet gösterebileceği konusu üzerinde durdu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 23. Dönem Başkanı Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL ise, “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları ve Pratiği” başlıklı sunumu kapsamında özellikle bireysel başvuru yollarının etkinliği ve bu başvuruların takip edilmesi konusunun önemine vurgu yaptı. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görevli yasama uzmanları, her bir komisyona nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı tarafından ise, bireysel başvuruya imkan tanıyan bir diğer yol olan ve TBMM’ye bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda sunum gerçekleştirildi.
Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görevli uzmanların refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından söz konusu dilekçeler okunmak suretiyle sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve dilekçe üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
İstanbul- İstanbul Bilgi Üniversitesi Programı resim ve belgeleri için: http://www.yasader.org/wp/?p=1343
Ankara- TOBB ETÜ Üniversitesi,
Proje kapsamında ikinci program, 8-9 Ocak 2016 tarihlerinde Ankara’da TOBB ETÜ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu Programa başta Ankara olmak üzere Çorum, Eskişehir, Kayseri ve Konya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, işçi hakları, bilişim hukuku, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.
Programın birinci gününde; Proje Koordinatör Yardımcısı ve Yasama Derneği Genel Sekreteri Bahadır YEŞİLIRMAK, Yasama Derneği ve Proje hakkında bilgi verdikten sonra TOBB ETÜ Üniversitesi Araştırma Görevlisi M. Murat ÖNGEL “Parlamento: Yasama Organından Fazlası”, TOBB ETÜ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Cengiz ERİŞEN ise “Demokrasi, Sivil Toplum ve Siyasete Doğrudan Katılım” başlıklı sunumları gerçekleştirdi. Daha sonra, Yasama Derneği Başkanı Habip KOCAMAN TBMM’nin işleyişi ve parlamenter denetimin önemi üzerine bir sunum yaptı. Aynı gün Yasama Uzmanı Beyhan HAMURCU Dilekçe Komisyonuna, Yasama Uzmanı Kenan ALTAŞ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna ve Yasama Uzmanı Gökalp İZMİR Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı Muhammet Akif SÜSLÜ de TBMM’ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda sunum gerçekleştirdi.
Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanlarının refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından dilekçeler hakkında sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve başvuru üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Ankara TOBB ETÜ Üniversitesi Programı resim ve belgeleri için: http://www.yasader.org/wp/?p=1441
İzmir – Yaşar Üniversitesi,
Proje kapsamında üçüncü program, 26-27 Mart 2016 tarihlerinde İzmir’de Yaşar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Bu Programa başta İzmir olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Programa kadın hakları, engelli hakları, işçi hakları, çocuk hakları, çevre hukuku ve sosyal politika gibi pek çok alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun katılımı sağlandı.
Programın birinci gününde; Proje Koordinatörü ve TBMM Araştırma Hizmetleri Başkan Yardımcısı Semra GÖKÇİMEN’in Yasama Derneği ve Proje hakkında yaptığı konuşmasından sonra; Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı ve Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi DEMİR “Hukuk Devletinde Dilekçe Hakkının ve Bireysel Başvurun Önemi”, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fehmi Kerem BİLGİN ise “Genel Olarak TBMM’ye Bireysel Başvuru Yolları” başlıklı sunumları ile katılımcılara konu hakkında bilgiler verdi. Daha sonra, Yasama Derneği Başkanı ve TBMM Başkan Müşaviri Habip KOCAMAN TBMM’nin işleyişi ve parlamenter denetimin önemi üzerine bir sunum yaptı. Aynı gün Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda görevli yasama uzmanları, her bir komisyona nasıl başvuru yapılacağı ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda uygulamadan örnekler de sunarak katılımcılara bilgi verdi. Kamu Denetçiliği Kurumu uzmanı tarafından ise, bireysel başvuruya imkân tanıyan bir diğer yol olan ve TBMM’ye bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kamu Denetçiliği Kurumuna bireysel başvuruda bulunma usulü ve bu başvuruların nasıl inceleneceği konusunda bir sunum gerçekleştirildi.
Programın ikinci gününde ise katılımcılara uygulamaya yönelik eğitim verilmesi amacıyla atölye çalışması yapıldı. Bu atölye çalışması kapsamında, katılımcılar gruplara ayrılarak Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görevli uzmanların refakatinde kendilerine bir sorun alanı belirleyerek bu sorun hakkında bireysel başvuru dilekçeleri oluşturdu. Ardından söz konusu dilekçeler okunmak suretiyle sorun alanı, başvuruda bulunulan kurumun isabetli olup olmadığı ve dilekçe üzerinde tartışma açıldı ve görüşler dile getirildi. İki günlük programın sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
İzmir – Yaşar Üniversitesi Programı resim ve belgeleri için:http://www.yasader.org/wp/?p=1492

PROJE KAPANIŞ TOPLANTISI
TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi’nin kapanış toplantısı, 28 Nisan 2016 Perşembe günü TBMM’de yapıldı.
Proje kapanış toplantısında, TBMM Başkanvekili Ahmet AYDIN, Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma SATIR, Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Govert VİSSER, Proje Koordinatörü Semra GÖKÇİMEN, Doğal Denge, Ekolojik Yaşam Üretim Tüketim ve Eğitim Derneği Başkanı Sezer GÖKTAN konu hakkında konuşma yaptı. Toplantıya ayrıca TBMM ve Kamu Denetçiliği Kurumu idari teşkilatı yöneticileri ve çalışanları ile proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen programlara bizzat katılan ve projede emeği geçen sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.
TBMM Başkanvekili Ahmet AYDIN konuşmasında, Meclis’in kapılarının millete her zaman açık olduğunu belirterek, projede emeği geçenlerle TBMM’de bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sivil toplum kuruluşu üyelerinin bu proje vesilesiyle Meclis’te bulunmalarının çok anlamlı ve önemli olduğunu ifade eden AYDIN, sivil toplum kuruluşlarının parlamentodaki yasama ve denetim süreçlerine katılımının önemi üzerinde durdu.
Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma SATIR da, parlamento ile sivil toplumu buluşturan bu toplantıda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kendisinin de sivil toplumdan gelen bir milletvekili olduğunu, sivil toplumda çok çalıştığını ve sivil toplum kuruluşlarının emeklerinin çok değerli olduğunu belirten SATIR konuşmasında, Dilekçe Komisyonunun işlevi ve Komisyona yapılan başvurular üzerinde durdu.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Nihat ÖMEROĞLU, Kamu Denetçiliği Kurumuna destek olan TBMM Başkanına, Başkanvekillerine, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyona teşekkür ederek, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu ve çalışmalarından söz etti.
Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı Govert VİSSER, yaptığı konuşmada projenin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Proje Koordinatörü Semra GÖKÇİMEN konuşmasında, projenin amaçları ve hedeflerinden bahsederek; proje kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen programlarda gerçekleştirilen sunumlar ve faaliyetleri dile getirdi ve Proje çıktıları hakkında bilgi verdi.
Doğal Denge, Ekolojik Yaşam Üretim Tüketim ve Eğitim Derneği Başkanı Sezer GÖKTAN konuşmasında, projede gerçekleştirilen sunum ve faaliyetlerden bahsederek, projenin sivil toplum kuruluşlarına sağladığı katkıları dile getirdi.
Toplantı sonunda, TBMM Başkanvekili AYDIN, Dilekçe Komisyonu Başkanı SATIR, Kamu Başdenetçisi ÖMEROĞLU ve Hollanda Büyükelçiliği Politik Bölüm Müsteşarı VİSSER’e emekleri ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Toplantı sonrasında öğle yemeğinin ardından katılımcılara rehber eşliğinde bir Meclis turu düzenlendi.
Proje Kapanış Toplantıı resimleri için: http://www.yasader.org/wp/?p=1513

Comments are closed.