Yasama Dergisi Özel Sayısı

2. YASAMA DERGİSİ ÖZEL SAYISI

Yasama Dergisi Yasama Derneği tarafından dört aylık olarak yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Parlamento hukuku açısından bir referans dergi niteliği taşıyan Dergide parlamento ile yasama bilimi ve tekniğine ilişkin makaleler yayımlanmaktadır.

Programın sonuçlarının kalıcı olmasını sağlamak amacıyla da Yasama Dergisi’nin üç sayısının Proje kapsamında basılması hedeflenmiştir. İki sayıda, Proje etkinliklerinin yürütüldüğü üniversitelerin öğretim üyelerinden gelen makaleler başta olmak üzere Dergi’nin konu kapsamında olmak koşuluyla diğer üniversitelerden ve yazarlardan gelen makalelere yer verilmiştir. Gelen makalelerin içeriği incelendiğinde, Proje’nin ne kadar doğru bir hedefe yöneldiği görülebilir. Gerçekten de üniversitelerin öğretim üyelerinden gelen makaleler, parlamento hukuku alanında mevcut kaynaklarımızın harekete geçirilmesi halinde çok değerli bilgilerin üretilebileceğinin kanıtı olmuştur. Bu sayıların diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerine de örnek olabileceğini ve bu alanda üniversitelerle işbirliği içinde literatüre önemli katkılar sunulabileceği umulmaktadır.

İçtüzük özel sayısında ise, TBMM’de görev yapan yasama uzmanlarının çeşitli ülke parlamentolarının yapı ve işleyişine ilişkin makaleleri yer almaktadır. Bu yolla okuyucunun çeşitli ülkelerdeki uygulamaları bir derginin özel sayısında bulması mümkün kılınmış ve Yasama Dergisi’nin parlamento hukukunun kaynaklarından birisi olması yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu tür sayıların artmasıyla Dergi’nin, alanda araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir kaynak haline gelmesi beklenmektedir.


YASAMA DERGİSİ ÖZEL SAYILARINDA YER ALAN MAKALELER


Seçimlere Katılma Oranının Siyasi Sisteme Etkisi Üzerine Gözlemler
Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel


Anayasal Teamül Nedir? “Yazısız Anayasa” Kuralları İçin Bir Tanımlama Denemesi
Yrd. Doç. Dr. İlker Gökhan Şen


Teoriden Uygulamaya Demokrasi Çelişkisi
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe


Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış
Doç. Dr. Aydın Usta


İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı
Feyzullah Yeşil


Birleşik Krallık Avam Kamarası Çalışma Usul ve Esasları Üzerine
Fatih Kara


Fransa Millet Meclisi Üzerine
Fatih Çelebi


Macaristan Parlamentosu’nda Yasama ve Denetim
Halil İbrahim Bayar


Yüksek Denetimde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Rolü ve Yeni Bir Model Önerisi:
Kamu Hesaplarını İnceleme ve Kesinhesap Komisyonu
Kerim Polat


Türk Anayasa Hukukunda Gensorunun Düzenlenişi ve Etkililiği
Prof. Dr. Faruk BİLİR


Türk Hukukunda Cumhurbaşkanı Adaylarının Seçim Hesaplarının Denetimi
Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇELİK


Katılımcı Anayasa Yapımı ve İzlanda Örneği
Burak ÇAĞ


TBMM Anayasa Komisyonu
Mevlüt GÖL

Comments are closed.