Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı

Yasama Derneği tarafından Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı hazırlanmıştır. Kitabın amacı sivil toplum  kuruluşları üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun yapım ve denetim süreci hakkında bilgilendirerek katılımlarını sağlamaktır.

El Kitabının başında Sunuş ve Giriş yazıları ile Kullanım Kılavuzu yer almaktadır. Birinci bölümde TBMM’nin Yapısı, Görevleri ve İşleyişi; ikinci bölümde Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar; üçüncü bölümde Kanun Yapım Süreci (Kanun Tanımı ve Türleri, Kanun Yapın Tekniği, Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci, Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci); dördüncü bölümde Bilgi Edinme ve Denetim Yolları (Soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gündem Dışı Konuşma); son bölümde ise Yasama Terimleri Sözlüğü yer almaktadır.Yasama Derneği’nin web sayfasından ( http://www.yasader.org ) kitabın içeriğine (pdf formatında) ulaşabilirsiniz. El kitabı ücretsiz dağıtılmakta olup kargo ücreti (3TL) karşı tarafa aittir. Kitabın basılı nüshasını temin etmek için aşağıdaki başvuru formunu doldurarak (gönder tuşunu kullanarak) göndermeniz yeterlidir.

El kitabının STK’lar tarafından aktif olarak kullanılmasını, TBMM-STK diyalogunu geliştirerek kanun yapım ve denetim süreçlerine STK’ların daha etkin katılımını sağlamasını ve demokrasimizin gelişmesine katkı yapmasını diliyoruz.

Yeni baskıların daha iyi olması için kitapla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz.

e-posta:  yasader@yasader.org veya neziroglu@tbmm.gov.tr

Dr. İrfan Neziroğlu
Yasama Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

KİTABIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

KİTABIN BÖLÜMLERE AYRILMIŞ PDF FORMATINA AŞAGIDAKİ BAĞLANTILARDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

Kapak
Sunuş
Giriş
Kullanım Kılavuzu
Birinci Bölüm: TBMM’nin Yapısı, Görevleri ve İşleyişi
A.TBMM
B.Milletvekilleri
İkinci Bölüm:Yasamaya İlişkin Temel Kavramlar ve Kurumlar
A.Temel Kavramlar
B.Temek Kurumlar
Üçüncü Bölüm: Kanun Yapım Süreci
A.Kanun Tanımı ve Türleri
B.Kanun Yapın Tekniği
C.Komisyonlarda Kanun Yapım Süreci
D.Genel Kurulda Kanun Yapım Süreci
Dördüncü Bölüm: Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
A.Soru
B.Meclis Araştırması
C.Genel Görüşme
D.Gündem Dışı Konuşma
Yasama Terimleri Sözlüğü

ÜCRETSİZ YASAMA SÜRECİNE KATILIM EL KİTABI TALEP FORMU

This entry was posted in Duyurular, Genel and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.