Adalet Bakanlığı KKGM ile Çalışma Toplantısı

Yasama Derneği kanun yapım sürecinde görev alan yasamacılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesine özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda 26 Ekim 2009 Pazartesi günü Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünden aralarında Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve tetkik hakimlerinin olduğu bir heyetle TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü idarecileri ve uzmanlarının katıldığı bir çalışma toplantısı yapıldı. Son derece faydalı geçen toplantıda kanun yapım sürecinde karşılaşılan sorunlar ele alındı, çözüm yolları tartışıldı. Ayrıca YASADER çatısı altında birlikte ne tür faaliyetler yapılabileceği tartışıldı. Daha sonra birlikte öğle yemeği yenildi. Toplantıya Araştırma, Kütüphane ve Tutanak müdürlüklerinden Yasama Derneği üyeleri de katıldı.

This entry was posted in Faaliyetler, Genel and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.