YASADER Yeni Bir Projeye Başlıyor

Yasama Derneği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” isimli projeyle yeni hükümet sisteminde parlamentonun işleyişini üniversite öğrencilerine anlatacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve YASADER ile Siyasallılar Vakfı’nın ortaklaşa yürüteceği projenin hedefi, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin rolü, çalışma yöntemi, yetkileri ve parlamenter denetim gibi konularda üniversiteli gençleri bilgilendirerek yasama ve denetim süreçlerine gençlerin katılımının artırılması olacak.

Proje kapsamında, Türkiye’deki altı üniversitede yasama seminerleri ve model genel kurul çalışmaları düzenlenecek.

Ankara’da gerçekleştirilecek final toplantısıyla son bulacak projede, ayrıca, YASADER’in süreli ve hakemli yayını olan Yasama Dergisi bünyesinde “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yasama ve Denetim Fonksiyonu” temalı makalelerin yer alacağı iki özel sayı yayımlanacak.

This entry was posted in Genel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.