Yasama Dergisi “Kamu Yönetimi ve Teknoloji” Konulu Özel Sayısı İçin Makale Duyurusu

Sayın İlgili,

Basımı ve dağıtımı Yasama Derneğince gerçekleştirilen ve TR ULAKBİM’de taranan YASAMA Dergisi için ‘Kamu Yönetimi ve Teknoloji’ ana temasıyla özel sayı/lar hazırlanması planlanmaktadır. 

Daha önce 2010 yılında TODAİE’de Kamu Yönetimi ve Teknoloji temasıyla gerçekleştirilen KAYFOR’dan bugüne, alanyazın önemli bir değişime tanıklık etmektedir. Keza 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen KAYFOR’un teması da ‘Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları’ olmuş, kamu yönetimi alanı pek çok farklı açıdan teknolojik dönüşümle bağlantılı olarak ele alınmıştır.

Son on yılda iki kez Kamu Yönetimi Forumu’nun ana teması olan teknoloji üzerine Türkçe alanyazındaki eserler ise ağırlıkla web sitesi ve katılım odaklı olarak hazırlanmıştır. İlgili özel sayılar kapsamında kamu yönetiminde yeni ufuklar açan büyük veri, veri madenciliği, akıllı kentler, yapay zekâ, nesnelerin interneti, açık devlet gibi tartışmalara yer veren çalışmaların derlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca şimdiye kadar kısıtlı bir çevrede tartışılan engellilik, yaşlılık, kadına şiddet gibi kimi farklı politikalara teknolojik gelişmeler üzerinden çözüm arayan disiplinler arası çalışmalara yer verilmesi hedeflenmektedir. Önemli tarihler, dergiye dair bilgiler ve gönderi adresi aşağıda yer almaktadır.

İfade edilen hedeflere uygun olduğunu düşündüğünüz ve bu sayılarda yer almasını istediğiniz makaleleriniz memnuniyetle karşılanacaktır. Makale önerinizi en fazla 200 kelimelik bir özet şeklinde aşağıda yer alan e-posta adresine en geç 01.01.2018 tarihine kadar göndermeniz istirham olunur.

Özel sayılarda yer alması önerilen kimi örnek konu başlıkları – bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte – aşağıda sıralanmıştır:

– Açık veri, açık toplum, açık devlet

– Endüstri 4.0

– Akıllı kent, akıllı yönetim

– e-Devlet anlayışında dönüşüm

– Yeni nesil savunuculuk, lobicilik, halkla ilişkiler

– Sosyal Medya ve Kamu Yönetimi

– Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0

– Siber güvenlik

– Dezavantajlı gruplar ve BİT

– e-öğrenme, m-öğrenme

– Büyük veri, teknoloji temelli analizler

– e-Demokrasi

– Teknoloji ve Denetim

– Bilgi ve iletişim politikaları

– e-Oturum

– Farklı ülke örnekleri

– İyi uygulama örnekleri

– Dijital kütüphaneler

– e-Sağlık sistemleri

– Sosyal inovasyon

– BİT ve Yönetişim

– Etik ve Dijital Toplum

– Büyük Birader ve Gözetim Toplumu

– Postmodernizm ve Teknoloji

– Teknoloji politikalarında ‘Kamu Özel Sektör İşbirliği’

Saygılarımla.

Özel Sayı Editörü: Yrd. Doç. Dr. Cenay Babaoğlu

E-posta: cenaybabaoglu@gmail.com / cenaybaba@hotmail.com

Belgegeçer: 0312 4202390

 

Önemli Tarihler : 

– Tema/Konu Önerisi: 01.01.2018

– Kabul Bildirim: 10.01.2018

– Tam Metin Gönderim: 11.03.2018

– Hakem Değerlendirme: 20.03.2018

– Düzeltme Sonrası Metin: 01.04.2018

– Yayınlanma 15.04.2018

Dergiye Dair;

  1. Yasama Dergisi hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır.
  2. Dergimiz TR ULAKBİM indekste taranmakta ve uluslararası indekslerce tarama sürecindedir. Sayıların tümü Yasama Derneği internet sayfası üzerinden de yayınlanmaktadır.
  3. Dergide, Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimleri ve Yasama Süreci’ne ilişkin yazılar yayımlanır. Ayrıca kitap tanıtma yazılarına da yer verilebilir.
  4. Dergiye gönderilen çalışmalar, Yayın Kurulunun ön incelemesinden sonra hakeme gönderilir. Hakemlerden gelecek raporlar çerçevesinde Yayın Kurulu, yazının basılmasına, yazardan düzeltme istenmesine veya geri çevrilmesine karar verir.
  5. Dergiye gönderilecek yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
  6. Yazılar elektronik ortamda Word dosyası olarak ve cenaybabaoglu@gmail.com adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. Yazıyla birlikte yazarın unvanı, görev yaptığı kurum, haberleşme adresi, telefon numarası ve e-posta adresi bildirilmelidir.
  7. Makalelerin uzunluğu tercihen 4000 – 8000 kelime arasında olmalıdır.
  8. Dergide yayımlanacak yazılar http://www.yasader.org/wp/?page_id=110 bağlantısından ulaşılabilen biçim kurallarına uygun olmalıdır.
  9. Dergide yer alan yazıların içeriklerinden yazarlar sorumludur.

© Yasama Derneği ISSN: 1306-6250


This entry was posted in Genel. Bookmark the permalink.

Comments are closed.